loader

Mimari

‘’TOKAT - SULUSARAY SAĞLIK TURİZMİ TESİSİ’’PROJESİNDE STUDİOVERTEBRA İMZASI

‘’TOKAT - SULUSARAY SAĞLIK TURİZMİ TESİSİ’’PROJESİNDE STUDİOVERTEBRA İMZASI

‘’TOKAT - SULUSARAY SAĞLIK TURİZMİ TESİSİ’’PROJESİNDE STUDİOVERTEBRA İMZASI

Tokat, Yozgat ve Sivas illerinin kesişiminde bulunan,StudioVertebratasarımı Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi, doğal siluetle uyumlu ve kentin tarihi kalıntılarından referans alan yaklaşımı ile kent belleğini yaşatmayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Kuruluşundan bu yana mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte “çok disiplinli” çalışmalar yürüten, BaşMimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki, İstanbul merkezli tasarım ofisi StudioVertebra,Tokat, Yozgat ve Sivas illerinin kesişiminde önemli bir lokasyonda yer alan Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi projesinin tasarımına imza atıyor.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde, Tokat Valiliği’nin desteğiyle hayata geçirilen 4.370 m² inşaat alanına sahip Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisiprojesi, turizmi canlandırarak bölge halkının sosyo-ekonomik yapısına katkıda bulunacak olmasıyla da büyük önem taşıyor.

Sulusaray’da yer alan Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan, iki bin yıllık geçmişe sahip Bizans dönemi hamam kalıntıları vesıcak su kaynağının bölge için tarihsel süreçteki önemi,StudioVertebra’nın tasarımındaki önemli çıkış noktalarından biri olmuş. Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisiproje alanında yer alan ve 1980’lerde aktif olarak kullanılan, zamanla terk edilerek atıl durumda kalsa dabölge halkının belleğindehatıra olarak yaşayan apart, hamam ve otel yapılarının yeniden ele alındığı projenin omurgasını topoğrafyaya bağlanarak onun bir parçası olan bir saçak tasarımı oluşturuyor.

Çevresinde yüksek ağaçların, geniş yeşil alanların ve kayalıklı tepelerin olduğu bir coğrafyada yer alan tesisin tasarımındadoğal silüeti bozmadan onun bir parçası olmayı amaçlayan StudioVertebra,bu saçak tasarımıile arazi içerisinde bulunan iki tepeciği yatayda birbirine bağlamış. Bu bağlamda saçak ve topoğrafya, projenin ana fikrini oluşturan bütünleyici ve bağlayıcı faktörler olarak öne çıkıyor.

Silüete lineer etki eden bu saçak, giriş boşluğu ve bunu karşılayan meydanla birlikte özel ve kamusal kullanım alanlarını fonksiyon olarak ikiye ayırmış. Özel alanlar iki katlı, içerisinde galeri boşluğu olan ve geniş ailelere uygun olarak tasarlanmışapartlardanoluşurken; kamusal alanlar ise termal tesis projesi içinde yer alan hamamlar, termal havuzlar ve aileler için özel alanların bulunduğu birimleri kapsıyor. Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi’nde özel ve kamusal fonksiyonlara ek olarak, bu saçağa eklemlenen sosyal tesis ve topoğrafyaya oturan, küçük aileler için tasarlanmış apartlarda yer alıyor.

StudioVertebra, Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi’nin cephesindeahşap, taş ve cam gibi doğal ve zamansız malzemeler kullanarak yapının bulunduğu çevreyle olan ilişkisini kuvvetlendirmiş.Cephe ve çevrenin iç mekandaki yansıması; yüksek, sade ve aydınlık mekanların oluşumuna etki etmiş. Güneş ışığından maksimum seviyede yararlanmak amacıyla yüksek pencereler tasarlanmış ve mekanların peyzaj alanlarıyla görsel ilişki kurması sağlanmış. Tesis içinde yer alan kadınlar havuzu, mahremiyeti sağlamak amacıyla etrafı pergolalarla çevrilmiş bir iç bahçeye açılıyor.

38.273 m² arsa alanı içinde toplam2.800 m² taban alanına sahip olan Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi’nin çevre peyzajı;içinde yürüyüş ve koşu parkurları, rekreasyon alanları, çocuklar için oyun alanı ve çiçek bahçesi bulunan bir koru olarak değerlendirilmiş vekoru içinde engelliler içinde rampalarla ulaşım sağlanmış.

StudioVertebra’nın, bulunduğu coğrafya ile uyumlu, zamansızlık ve yalınlık üzerine kurulu bir tasarım anlayışı ile biçimlendirerek bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladığı Tokat - Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi’ninTokat’ta turizmin gelişmesine katkıda bulunması öngörülüyor.


Yorum Yap